ผลการตัดสินรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๓
ผลการตัดสินรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อผลงานวิจัย R2R ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
ประกาศรายชื่อผลงานวิจัย R2R ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
ขอเชิญผู้วิจัยส่งประกวดผลงาน R2R ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2563 (ขยายเวลารับสมัคร ถึง 5 มิถุนายน 2563)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเชิญพัฒนางานวิจัยร่วมกันด้วยเครื่องมือออนไลน์ของ R2R ใช้งานง่าย สนุก เสริมพลัง สร้างสรรค์ และพัฒนา

ส่งงานวิจัย